Privacy statement Poels.nl

Statutaire naam: Poels Meubelen B.V.

Handelsnaam: Poels Wonen & Slapen

Vestigingsadres: Industriestraat 13, 5961PG, Horst

Postadres: Industriestraat 13, 5961PG, Horst

KvK-nummer: 12014521

BTW-nummer: NL001561170B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan;
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft; en
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om de inhoud van onze website te verbeteren;
 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker;
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site; en
 • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden, als u hiertoe expliciet toestemming heeft gegeven.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies om bepaalde gegevens te kunnen verwerken en verzenden: (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.)

 • om uw voorkeuren te registreren en via uw computer over voor u relevante aanbiedingen van ons bedrijf te kunnen informeren;
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw winkelwagen;
 • om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan;
 • om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van eventuele nieuwtjes die u zouden kunnen interesseren;
 • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden; en
 • om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt.

Voor het overige hebben we geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw persoonlijke gegevens binnen ons bedrijf overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd decoderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector en die in overeenstemming zijn met het geldend recht.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site. (pop-up).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

In het geval dat een bovenstaande situatie zich voordoet, refereren wij ons aan het geldend recht en zullen wij pogen al uw rechten te eerbiedigen en onze verplichtingen na te komen in de graad waarin de in het maatschappelijk verkeer geldende normen ons daartoe binden en het geldend recht dit van ons verlangt. Op diezelfde gronden zullen wij onze aansprakelijkheid toetsen en toepassen.

Over communicatie per e-mail:

In het geval u aan ons uw e-mailgegevens heeft verstrekt en ons verzocht heeft u op de hoogte te houden van onze activiteiten of anderszins verzocht heeft om e-mailverkeer onzerzijds te ontvangen, kunt u indien u die situatie wenst te doen eindigen, contact met ons opnemen op het hieronder vermelde e-mailadres.

Over communicatie per brief:

Als u ons via het internet uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft op het adres dat u ons meegedeeld heeft.

Over communicatie per telefoon:

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het internet, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy statement. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle gegevens van hen waarover wij op dat moment beschikken. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hieronder vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens van hen, zoals die bij ons bekend zijn, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, gelieve u contact met ons op te nemen op het hieronder vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy statement, neem dan contact op met ons bedrijf op het hieronder vermelde adres. Wij zullen uw op- en/of aanmerkingen dan serieus bezien en in behandeling nemen.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy statement?

Als u wenst te reageren op of indien u vragen en/of opmerkingen heeft aangaande ons privacy statement, kunt u contact met ons opnemen

per e-mail: info@poels.nl;

per brief op dit adres: Industriestraat 13, 5961PG, Horst